4like

Mogućnosti korisnika

4like je softversko rešenje kreirano tako da u svakom Vašem objektu postoje iPad uređaji sa anketama, pa korisnici mogu da ocene pruženu uslugu. Takođe, ako žele, softver im nudi mogućnost da napišu nešto o svom iskustvu. S obzirom na to da postoji opcija pisanja sugestija, analiziranjem istih možete promeniti konkretne stvari u pojedinačnim objektima i time poboljšati funkcionisanje poslovanja na širem planu.

Kreiranje anketa

Nudimo opciju personalizacije softvera, tako da na svom admin panelu imate mogućnost stvaranja novih anketa, koje možete prilagoditi svojim potrebama i u sadržaju i u dizajnu. Uz 4like softversko rešenje dobijate na korišćenje iPad uređaje i postolja za njih. Dobijate i edukaciju za korišćenje softvera, koji je kreiran tako da je, uprkos brojnim mogućnostima, veoma jednostavan za korišćenje.

Analiza rezultata

Imate uvid u razvoj ankete u svakom Vašem objektu. Na svom admin panelu možete analizirati aktivnost anketa i upoređivati ih na prostornom (u pojedinačnim objektima) i vremenskom planu (dnevni, nedeljni i mesečni nivo). Softver detaljno analizira rezutate anketa i šalje Vam nedeljne izveštaje. S obzirom na ove opcije, obezbeđeno je precizno praćenje razvoja poslovanja. Takođe, upoređivanjem izveštaja možete analizirati uticaj novina u poslovanju na potrošače.