Image12

CodeIT partner Case Study Show-a

CodeIT partner Case Study Show-a

Case Study Show je takmičenje u rešavanju studija slučaja, nastalo 2006. godine na Fakultetu organizacionih nauka, na ideju ESTIEM LG tima. CodeIT je jedan od ponosnih partnera ovog takmičenja, koje se održava već dvanaestu godinu za redom.

 

ESTIEM LG Beograd

ESTIEM LG Beograd, lokalna grupa Udruženja evropskih studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta, nastala je 2005. godine, na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Njihov glavni cilj je edukacija studenata, njihova stručna priprema za buduću uspešnu karijeru, kao i povezivanje studenata i kompanija.

 

Dvostruki značaj

Case Study Show (CSS) je veoma značajan za studente, donoseći im ogromno iskustvo i nova poznanstva. S druge strane, CSS je odlična prilika da kompanije među odličnim studentima pronađu svoje buduće kadrove.

 

Trajanje CSS-a

Ove godine CSS traje od 3. do 10. marta. Prethodna dva dana bila su rezervisana za predavanja, u Case Academy delu, namenjenom studentima početnih godina osnovnih studija, kao i onima koji nisu imali iskustva sa rešavanjem studija slučaja. Predavanja se izvode sa ciljem da se studenti pripreme za rešavanje studija slučaja, odnosno za Business Case naredne godine.

 

Program ovogodišnjeg takmičenja

Projekat se sastoji iz pet delova: Case Academy, Meet Up, Show (me) Business, Business Case, Speed Dating. Ovaj CSS se od ostalih razlikuje po tome što se sutra, pre svečanog otvaranja, održava Show (me) Business, gde se kompanije predstavljaju i upoznaju studente sa svojim poslovanjem. Nakon toga je Meet Up, gde studenti mogu da se upoznaju sa predstavnicima kompanija i dobiju više informacija koje ih interesuju.

Speed Dating je zakazan za poslednji dan CSS-a, 10. mart, a predstavlja kratak intervju sa predstavnicima kompanija, što je ogromno iskustvo za studente, a za kompanije mogućnost da upoznaju originalne mlade ljude sa velikim potencijalom.

 

Business Case

Business Case je najveći i najbitniji deo CSS-a, a to su rešavanja studija slučaja. Kompanije učesnice zadaju grupama studenata realan poslovni problem, a oni imaju zadatak da problem na pravi način reše. Svaka grupa ima 10 minuta da izloži svoju ideju za rešavanje slučaja. Pobednici dobijaju mogućnost prakse u kompaniji, organizovanja specijalnih događaja za istu, a oni koji se najbolje pokažu mogu imati i šansu za zaposlenje. Ovaj deo programa odnosi se na studente master studija i završnih godina osnovnih studija, a održava se 8. i 9. marta.

 

Svečano otvaranje

Veliku podršku organizaciji pružaju velike svetske i domaće kompanije, ali i velike državne institucije kao što su Univerzitet u Beogradu i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prepoznali smo potencijal CSS-a i sa uzbuđenjem čekamo veliko otvaranje sutra, 6. marta.

previousnext