IT KONSALTING

Ako težite digitalizaciji i automatizaciji procesa u svojoj kompaniji, možemo vam pomoći na putu ka željenoj digitalnoj transformaciji. U doba tehnološke revolucije, to je neizbežan korak kako biste se istakli u odnosu na konkurenciju i postigli najviše poslovne ciljeve.

Dopustite nam da vam pomognemo da ostanete konkurentni i iskoristite svoj pun potencijal uz pomoć naših smernica i preporuka za inovativna IT rešenja. Naš tim eksperata sa višegodišnjim iskustvom u različitim poljima razvoja softvera pružiće vam savete koji će uštedeti vaše vreme i novac i pomoći u poboljšanju kvaliteta vaših usluga.
Naši klijenti su dokaz da je za unapređenje kompanije ponekad ključno odabrati partnere koji će vam obezbediti odgovarajuće smernice za rešavanje bilo kakvih sumnji ili potencijalnih problema i koji će vam pomoći da ispunite svoje ciljeve na najefikasniji mogući način. Ako vam je potrebna integracija novog softvera, sigurnosnog sistema ili baze podataka, postarajte se da odaberete pravi tim koji će vam pomoći u donošenju teških tehnoloških odluka.

Strategija

Zajedno postavljamo krajnji cilj i stvaramo najefikasniji način da se on ispuni koristeći različite metodologije i strategije

Poslovni plan

Izrada studije izvodljivosti i poslovnog modela kako bi bilo jasnije koliko je isplativa i izvodljiva i šta se može poboljšati

Specifikacija projekta

Definisanje strukture projekta i najefikasnijih tehnologija za njegovo sprovođenje u delo, a sve to u skladu sa raspoloživim resursima

Budžetiranje projekta

Procena troškova i prihoda projekta na osnovu poslovnog plana i stvaranja najoptimalnijeg mogućeg budžeta

MVP

Bogato iskustvo u oblasti lansiranja proizvoda pomaže nam da definišemo njegovu minimalnu vrednost na osnovu ključnih faktora uspeha i uštede sredstava

Upravljanje projektima

Primena najboljih metodologija za upravljanje projektima u skladu sa analizom projekata, sa ciljem postizanja što veće produktivnosti zaposlenih

Upravljanje sadržajem

Definisanje i upravljanje sadržajem na najefikasniji način kako bi se dostigao ultimativni cilj

Razvoj proizvoda

Definisanje faza razvoja i primene proizvoda radi postizanja efikasnosti i zadovoljavajućeg prihoda

Radionice

Trening i edukacija za klijente iz različitih oblasti u kojima su članovi našeg tima stručni. Deljenje znanja predstavlja prvi pokazatelj uspeha

Potrebne su Vam usluge IT konsaltinga? Kontaktirajte nas!