Image12

Dobar i loš chatbot

Dobar i loš chatbot

 

Chatbot je računarski program koji služi za bolje povezivanje kompanija sa korisnicima, preko određenog kanala za komunikaciju. CodeIT tim je video budućnost  u chatbot – u i nudi kompanijama tu uslugu za Facebook Messenger. Najnapredniji chatbot-ovi imaju razvijenu veštačku inteligenciju, tako da razumeju kompleksne zahteve korisnika, imaju personalizovane odgovore i vremenom se unapređuju.

 

 

Chatbot asistent

Ako želite da naručite određeni proizvod, umesto da upisujete razne karakteristike koje su vam potrebne i izgubite mnogo vremena dok ne odaberete pravi, možete poslati chatbot-u tačno šta želite i on će vam sam dati predlog. Takođe, možete rezervisati sto u restoranu, kupiti karte za bioskop ili koncert itd.

Zloupotreba chatbot-a

Novine u tehnologiji, kao što je chatbot, brendovi nekad koriste na način na koji to prelazi u zloupotrebu. Ljudi postaju preplavljeni notifikacijama i porukama, i tada chatbot postaje razlog zbog kojeg ljudi prestaju da koriste usluge te kompanije. To je primer lošeg chatbot-a, a dešava se u situacijama kada kompanija ne uvidi njegove mogućnosti i ne posveti se njegovom unapređenju.

 

Chatbot marketing

Verovatno ste čuli da je budućnost u chatbot-u. To je tačno, i uskoro će se podrazumevati za svaku komunikaciju sa potrošačima. Marketing putem chatbot-a takođe može biti veoma uspešan. Međutim, nije svrha u kreiranju mnogo sadržaja i zatrpavanju korisnika slanjem desetina poruka. Direktna komunikacija sa korisnicima je dobar početak, ali mora se razviti i podići na viši nivo, da se ne bi postigao suprotan efekat.

 

Direktna linija

Sve što potrošači žele je direktna linija koja će brzo pomoći da se njihov problem reši. Ta linija je chatbot. On može pomoći korisnicima da što pre završe ono što su planirali. Ipak, to je mač sa dve oštrice. Kada je u pitanju loše razvijen bot, komunikacija može izgledati ovako:

 

 

Korisnik koji je imao ovakvo iskustvo teško da će i dalje koristiti usluge te kompanije. A HubSpot navodi dobar primer komunikacije sa chatbot-om, kada ovaj asistent za komunikaciju funkcioniše na višem nivou:

 

 

Forrester je obavio istraživanje, koje je imalo za zadatak da proceni kako se vremenom menja broj kompanija koje koriste chatbot. 5% kompanija je reklo da su regularno koristili chatbot u 2016. godini, a 32% je planiralo da koristi onaj program u 2017. Nema sumnje da će taj procenat biti znatno veći za 2018. godinu.

Posvećenost razvijanju chatbot-a

Izazov razvijanja dobrog chatbot-a nije tehničke prirode. Suština je u tome da se razumeju potrebe korisnika i razmišlja o svemu što bi moglo da ih zanima, kao i o problemima sa kojima se susreću i uslugama koje su im potrebne. Dokle god kompanije chatbot posmatraju samo kao jednosmerni komunikacijski kanal, razvijanje ovog programa biće teško.

 

 

Bolje je da chatbot obavlja samo jednu funkciju a da su korisnici njom zadovoljni, nego da se koristi i za nešto za šta nije dovoljno razvijen.

Dakle, treba iskoristiti sve mogućnosti chatbot-a i izgraditi autentičnu komunikaciju sa svojim korisnicima. Tako ćete razviti njihovo poverenje, što je najbolji marketing za jednu firmu. Saznajte više informacija o našem chatbot-u i pogodnostima koje uz njega dobijate.

previousnext