Image12

4like

Zadovoljstvo i mogućnosti vaših korisnika

4like je jedinstveno softversko rešenje namenjeno prenosnim uređajima Android i iOS platforme, sa ciljem ocenjivanja od strane korisnika zadovoljstvom pruženih usluga ili anketiranjem kroz različita pitanja na bilo kom POS-u ili promociji. Osim toga, softver vam nudi mogućnost prikupljanja podataka o vašoj ciljnoj grupi, opciju prikupljanja sugestija, čime analiziranjem istih možete promeniti konkretne nedostatke vaših usluga i time poboljšati funkcionisanje poslovanja na širem planu, stavljajući u prvi plan zadovoljstvo vašeg korisnika.

Kreiranje anketa

Nudimo opciju personalizacije softvera, tako da na svom admin panelu imate mogućnost stvaranja novih anketa, koje možete prilagoditi svojim potrebama i u sadržaju i u dizajnu. Uz 4like softversko rešenje opciono dobijate na korišćenje tablet uređaje i moderna postolja za iste, čime unapređujete samo korisničko iskustvo. Pored toga, dobijate i edukaciju za korišćenje softvera u samo nekoliko koraka, koji je kreiran tako da je, uprkos brojnim mogućnostima, veoma jednostavan za korišćenje.

Analiza rezultata

Imate uvid u razvoj ankete u svakom Vašem objektu. Na svom admin panelu možete analizirati aktivnost anketa i upoređivati ih na prostornom (u pojedinačnim objektima) i vremenskom planu (dnevni, nedeljni i mesečni nivo). Softver detaljno analizira rezutate anketa i šalje Vam nedeljne izveštaje. S obzirom na ove opcije, obezbeđeno je precizno praćenje razvoja poslovanja. Takođe, upoređivanjem izveštaja možete analizirati uticaj novina u poslovanju na potrošače.