Zašto je mladim liderima potrebna podrška

Najuspešnije kompanije su obično „mlade i u usponu“. Mladi lideri će doneti drugačiju perspektivu, entuzijazam i sveže ideje u vaš tim.

Mnogi vlasnici kompanija pretpostavljaju da će se pojaviti nova generacija lidera, spremnih da vode. U idealnom slučaju, kompanija bi trebalo da ima struktuiran program za prepoznavanje i pomoć talentovanim članovima tima, bilo da stiču nove veštine ili unapređuju one koje već poseduju, kako bi preuzeli vođstvo.

Kako možemo pomoći mladim liderima i koji su najbolji koraci koje treba preduzeti kako bi se njihov potencijal maksimalno iskoristio?

 

Dajte mladim liderima priliku da upravljaju

Mladim liderima su potrebne prilike da upravljaju pre nego što zauzmu konkretne liderske pozicije. Na ovaj način će naučiti neke od neophodnih veština pre nego što iskuse pritisak koji sa sobom nose rukovodeće pozicije. 

Pružanjem podrške i obezbeđivanjem resursa mlade lidere ohrabrujemo i kada uspeju, ali i kada pogreše.

 

Mladim liderima su neophodni mentori

Za lidera, posebno mladog, neophodno je da ima mentora. Povezivanje mladih sa drugim, iskusnijim liderima unutar iste industrije ili organizacije će im pomoći da prođu što “bezbolnije” kroz čitav proces. 

Uloga mentora je da pomogne budućem lideru, ohrabrujući ga da uči, usavršava se i raste. Na ovaj način mladi lideri će bolje obavljati svoje uloge i dalje napredovati u karijeri.

 

Naučite ih da budu timski igrači

Da bi postali uspešni, mladi lideri moraju biti radoznali i željni da saznaju više o drugim članovima tima, o njihovim talentima i sposobnostima. Biti timski igrač i otvoren prema drugima će od lidera ujedno stvoriti kreativnog mladog preduzetnika.

 

Učite ih samosvesnosti

Iako koncept samosvesnosti (self-awareness) znači bolje razumevanje sebe, to takođe znači traženje povratnih informacija od zaposlenih kako bi novi lideri mogli da prepoznaju kritične tačke na kojima vredi raditi. 

 

Budući lideri bi trebalo da budu rezilijentni

Liderstvo često znači rad pod pritiskom.

Izazovne situacije neretko zahtevaju od lidera da menjaju pravac i prilagođavaju se.

Događaji ne moraju biti krizne situacije – biti rezilijentan je osobina podjednako važna za svakodnevne probleme i prepreke sa kojima će se lider suočiti.

 

Pustite ih da pogreše

Ako mladi lideri nikada nisu imali priliku da pogreše, onda nikada neće moći da uče na sopstvenim greškama. Mlade lidere treba podsticati i da preuzmu rizike kada je to prihvatljivo. Ukoliko prave greške dok su još uvek pod nadzorom mentora kome veruju, imaće više samopouzdanja da ne ponove iste kasnije kada ulozi budu veći.

 

Pokažite svima njihov talenat

Nema razloga da skrivate mlade lidere. Uključite ih u svakodnevne zadatke i aktivnosti, ohrabrite ih da doprinesu, pokažite ih svojim partnerima i klijentima. Ukoliko imate program za pripravnike u okviru vaše organizacije, ovo je savršen način da razvijete nove lidere i pokažete njihov talenat.

Dopuštajući im da vode timove i govore u ime drugih, oni će se razvijati u skladu sa potrebama vaše kompanije. 

 

Uvek ih ohrabrujte

Kada se obraćate celom timu, obavestite i svoje buduće vođe koliko poverenja imate u njih i koliko želite da uspeju.

previousnext